Malawisee Buntbarsche

Aristochromis Christyi

V039

kommt wieder

Astatotilapia Calliptera

V040

Preis: ab 6,90,-

Aulonocara Cobue

V041

kommt wieder

Aulonocara Iwanda

V042

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Baenschi

V043

Preis: ab 9,90,-

Aulonocara Chiloelo

V044

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Dragon Blood

V045

Preis: ab 14,90,-

Aulonocara Fire Fish

V046

Preis: ab 14,90,-

Aulonocara Jacobfreibergi

V047

Preis: ab 12,90,-

Aulonocara Jacobfreibergi Eureka

V048

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Jacobfreibergi Mamalela

V049

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Kandeense

V050

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Maleri

V051

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Maulana

V052

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Painted

V053

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Red Orchidee

V054

Preis: ab 14,90,-

Aulonocara Red Rubin

V055

Preis: ab 12,50,-

Aulonocara Usisya

V056

Preis: ab 12,50,-

Bucchchromis Rhoadesi

V057

Preis: ab 14,90,-

Bucchchromis Nototaenia

V058

Preis: ab 14,90,-

Champsochromis Spilorhynchus

V059

Preis: ab 12,50,-

Chilotilapia Euchilus

V060

Preis: ab 9,90,-

Copadichromis Azureus

V061

Preis: ab 14,90,-

Copadichromis Borley Mara Rock

V062

Preis: ab 12,50,-

Copadichromis Borley Kadango

V063

Preis: ab 12,50,-

Copadichromis Crysonotus

V064

Preis: ab 12,50,-

Copadichromis Ivoryhead

V065

Preis: ab 14,90,-

Copadichromis Virginalis Gold

V066

Preis: ab 14,90,-

Cynotilapia Afra

V067

Preis: ab 9,90,-

Cyrtocara Moori

V068

Preis: ab 6,90,-

Dimidiochromis Compressiceps

V069

Preis: ab 12,50,-

Dimidiochromis Strigatus

V070

Preis: ab 12,50,-

Eclectochromis Hertae

V071

Preis: ab 12,50,-

Exochochromis Anagenys

V072

Preis: ab 14,90,-

Fossorochromis Rostratus

V073

Preis: ab 12,50,-

Iodotropheus Sprengerae

V074

Preis: ab 9,90,-

Labeotropheus gescheckt

V075

Preis: ab 9,90,-

Labeothropheus Trewavasae

V076

Preis: ab 9,90,-

Labeotropheus Trewavasae Lions Cove

V077

Preis: ab 9,90,-

Labidochromis Chisumulae

V078

Preis: ab 9,90,-

Labidochromis Hongi Red Red

V079

Preis: ab 9,90,-

Labidochromis Caeruleus White

V080

Preis: ab 9,90,-

Labidochromis Caeruleus Yellow

V081

Preis: ab 6.90,-
verschiedene Größen

Labidochromis Perlmutt

V082

Preis: ab 8,90,-

Lethrinops Lethrinus

V083

Preis: ab 14,90,-

Lethrinops Marginatus

V084

kommt wieder

Lethrinops Tetrastigma

V085

Preis: ab 9,90,-

Lichnochromis Acuticeps

V086

kommt wieder

Melanochromis Auratus

V087

Preis: ab 9,90,-

Melanochromis Chipokae

V088

Preis: ab 9,90,-

Melanochromis Joanjohnsonae

V089

Preis: ab 9,90,-

Melanochromis Johanni

V090

Preis: ab 9,90,-

Melanochromis Johanni

V091

Preis: ab 9,90,-

Melanochromis Lepidophage

V092

Preis: ab 12,50,-

Melanochromis Maingano

V093

Preis: ab 9,90,-

Metriaclima Hajomaylandi

V094

Preis: ab 9,90,-

Mylandia Lombardoi

V095

Preis: ab 9,90,-

Mylochromis Gracilis

V096

Preis: ab 14,90,-

Mylochromis Mchuse

V097

Preis: ab 14,90,-

Nimbochromis Linni

V098

Preis: ab 16,90,-

Nimbochromis Fuscotaeniatus

V099

Preis: ab 12,50,-

Nimbochromis Livingstonii

V100

Preis: ab 6,90,-

Nimbochromis Venustus

V101

Preis: ab 6,90,-

Otophrynx Lithobates Black Orange Dorsal

V102

Preis: ab 14,90,-

Otophrynx Lithobates

V103

Preis: ab 7,90,-

Otophrynx Blue Otter

V104

kommt wieder

Otophrynx Tetraspilus

V105

Preis: ab 9,90,-

Petrotilapia Chitimba

V106

Preis: ab 6,90,-

Placidochromis Jalo Reef

V107

Preis: ab 12,50,-

Placidochromis Electra

V108

Preis: ab 8,90,-

Placidochromis Milomo

V109

Preis: ab 12,50,-

Placidochromis Phenochilus

V110

Preis: ab 12,50,-

Protomelas Fenestratus Eastern

V111

Preis: ab 12,50,-

Protomelas Annectens

V112

Preis: ab 6,90,-

Protomelas Ornatus

V113

kommt wieder

Protomelas Similis

V114

Preis: ab 12,50,-

Protomelas Spilonotus Tanzania

V115

Preis: ab 9,90,-

Protomelas Steveni Taiwan

V116

Preis: ab 12,50,-

Protomelas Taeniatus Fireblue

V117

Preis: ab 8,90,-

Protomelas Taeniatus

V118

Preis: ab 12,50,-

Protomelas Thick Lip

V119

kommt wieder

Pseudotropheus Aurora

V120

kommt wieder

Pseudotropheus Demasoni

V121

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Lanisticola

V122

kommt wieder

Pseudotropheus Acei

V123

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Crabro

V124

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Elongatus Chewere

V125

kommt wieder

Pseudotropheus Elongatus Mpanga

V126

Preis: ab 8,90,-

Pseudotropheus Estherae

V127

Preis: ab 6,90,-

Pseudotropheus Estherae

V128

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Flavus

V129

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Greshakei

V130

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Kingsizei

V131

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Msobo

V132

Preis: ab 12,50,-

Pseudotropheus Saulosi männlich

V133

Preis: ab 9,90,-

Pseudotropheus Saulosi weiblich

V134

Preis: ab 9,90,-

Sciaenochromis Ahli

V135

Preis: ab 7,90,-

Stigmatochromis Pleurospilus

V136

kommt wieder

Tramiichromis Intermedius

V137

kommt wieder

Tyrannochromis Nigriventer

V138

Preis: ab 14,90,-